Offline: Apr 20

1 Stray 32500 27.48
2 Olga 26000 11.27
3 Elrendel 21500 -12.02
4 Паша 20000 -26.37