Online: Aug 28

1 Stray 47800 28.1
2 Rebus 41000 5.69
3 Golod 19800 -7.36
4 Паша -8600 -28.13