Online: Nov 30

1 Stray 43000 19.88
2 Rebus 32200 13.9
3 Golod 16000 -8.66
4 Xena 8800 -27.23